Bobrza Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy Ciosowa Pomnik Przyrody Piekło Tumlin Bobrza
Zabytek techniki Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy
- zaklad_chmurka.pngMiejsce niezwykle atrakcyjne, nie tylko dla pasjonatów staropolskiego przemysłu. Jego walory doceniane są przez turystów o każdej porze roku. Tło niezliczonych sesji fotograficznych i plenerów malarskich, miejsce gdzie można odpocząć w cieniu wiekowych murów i drzew, powędkować w zarybionym stawie, urządzić piknik z ogniskiem i delektować się urokiem przyrody oraz spokojem okolicy.
Kamieniołomy
- kamieniolom_chmurka.pngMalownicze odsłonięcia skalne po nieczynnych kopalniach kamienia, w tym słynnego czerwonego piaskowca, zwanego „tumlińskim”. Niezwykle urokliwe, tajemnicze i bardzo ciekawe geologicznie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć.
Stok narciarski
- stok_chmurka.pngDoskonale przygotowany stok z dwoma wyciągami narciarskimi (jeden orczykowy- krótki orczyk, o długości trasy zjazdowej 300m, różnica poziomów 79 m, szerokość trasy 43m, drugi orczykowy teleskopowy, długość trasy zjazdowej- 500 m, różnica poziomów- 95 m, szerokość trasy- 43m. Latem istnieje tu możliwość jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording). U podnóża góry znajduje się klimatyczna karczma.
Tor wyścigowy
- tor_chmurka.pngMekka miłośników wyścigów i sportów motorowych. Na dwóch pętlach- małej i dużej odbywają się najważniejsze imprezy motoryzacyjne w regionie i kraju.
Strona startowa
Wersja Polska English version
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Aktualności - Program Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023 - Urząd Gminy Miedziana Góra.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
01.02.2017
Nabór do Zespołu ds. rewitalizacji Gminy Miedziana Góra - zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2017 r.
 
- zaproszenie_zespol_rewitalizacji_mieszkancy.jpg
 
Do pobrania - Formularz zgłoszeniowy (wersja doc, wersja pdf)
 

10.01.2017
 
Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko "Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023"
 
Do pobrania: Podsumowanie SOOŚ
 
 

04.01.2017
 
Obwieszczenie - "Program Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023" uchwalony
 
- obwieszczenie-program_rewitalizacji.jpg
 
 

28.12.2016

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

- podsumowanie_konsultacji_spolecznych_29_12_2016.jpg
 
 

20.12.2016

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023"  -             29 grudnia 2016 r.

 
- ogloszenie_konferencja_29_grudnia_2016.jpg
 

07.12.2016
Konsultacje społeczne dokumentu "Program rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023"
- ogloszenie_konsultacji_7_grudnia_2016.jpg
 
Pliki do pobrania:
 
 

28.11.2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące konsultacji programu rewitalizacji Gminy - 8 grudnia 2016 r.

- ogloszenie_8_grudnia_2016.jpg

24.11.2016
Spotkanie w dniu 23 listopada 2016 r. za nami
 
Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu, w tym wizję, misję oraz listę planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych oraz pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną z wczorajszego spotkania.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować Radnym Gminy, sołtysom, organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom za obecność na spotkaniu i zaangażowanie w proces tworzenia dokumentu jakim jest program rewitalizacji.  
 
 

14.11.2016

Spotkanie informacyjno-warsztatowe w dniu 23 listopada 2016 r.

         

Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza Partnerów rewitalizacji (mieszkańcy gminy, instytucje, organizacje pozarządowe) na spotkanie informacyjno-warsztatowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

            Spotkanie będzie miało na celu prezentację głównych założeń dokumentu, w tym prezentację listy planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych oraz pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

            Obecność prosimy potwierdzać do 21 listopada 2016 r. pod numerem telefonu 41 303 16 26 wew. 33 lub e-mailem: gabriel.pak@miedziana-gora.pl

 
 

18.10.2016
 
Nabór fiszek do programu rewitalizacji przedłużony do 31 października 2016 r.
 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Miedziana Góra zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (sołectwo Miedziana Góra, Ciosowa, część Bobrzy).

            Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 31 października 2016 r.

w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gabriel.pak@miedziana-gora.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

c) bezpośrednio do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Miedziana Góra w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

 

18.10.2016
 
Wypracowaliśmy wstępne założenia dokumentu
 
Spotkania w dniu 17 października 2016 r. dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023, za nami.
 
W w/w dniu odbyły się trzy spotkania: z Zespołem do spraw rewitalizacji, z Partnerami projektów rewitalizacyjnych, oraz z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.

Spotkania miały na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Podjęto próbę wspólnego wypracowania głównych założeń do Programu Rewitalizacji. Dodatkowo omówione zostały nadesłane fiszki projektowe.

Poniżej zamieszczamy do zapoznania się prezentację multimedialną ze spotkań.

Do pobrania: Prezentacja - Rewitalizacja

Dodatkowo decyzją Zespołu ds. rewitalizacji przedłużamy termin naboru fiszek projektowych do końca października 2016 r.
 
 

10.10.2016

Zapraszamy na spotkania dotyczące wypracowania założeń rewitalizacji Gminy - 17 października 2016 r.

 

- ogloszenie_17_10_2016_rewitalizacja.jpg
 
 

30.09.2016

Zapraszamy do przedstawiania propozycji projektów rewitalizacyjnych

 

- ogloszenie_fiszki_rewitalizacja.jpg
 
 

19.09.2016

Spotkania diagnostyczno-projektowe - 28 września 2016 r. Zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Wójt Gminy Miedziana Góra

zaprasza przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego

do wzięcia udziału w pracach nad dokumentem „Program Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023”.

 

Najbliższą okazją włączenia się w prace nad dokumentem będą spotkania - wywiady grupowe z przedstawicielami w/w sektorów. Wywiady grupowe pozwolą na uzupełnienie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy o szczegółowe problemy i dopasowanie działań do konkretnych interesariuszy.

 

Spotkania odbędą się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze zgodnie z nastepującym harmonogramem:

- wywiad grupowy z sektorem publicznym (przedstawiciele Rady Gminy, instytucji publicznych, sołtysi):

   28.09.2016r, godzina 14.00

- wywiad grupowy z sektorem społecznym (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańcy gminy):

   28.09.2016r., godzina 16.00

- wywiad grupowy z sektorem gospodarczym (przedsiębiorcy, jednostki otoczenia biznesu):

  28.09.2016r., godzina 18.00

 

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją, a także wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Poczynione zostaną pierwsze próby określenia głównych założeń do Programu Rewitalizacji.

Obecność na spotkaniach prosimy potwierdzać do 26 września 2016 r. pod numerem telefonu 41 303 16 26 wew. 33 lub e-mailem: gabriel.pak@miedziana-gora.pl

Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016–2023” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Obraz na stronie


 

13.09.2016
- podsumowanie_konsultacji.jpg
 

08.08.2016
 
 
Do pobrania:
 
 
Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016–2023” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
 
 


28.06.2016

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

REWITALIZACJA W GMINIE MIEDZIANA GÓRA W LATACH 2016–2023

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miedziana Góra do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016–2023 w dniach 23.05.2016r – 22.06.2016r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 88 osób. Wśród zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: pozyskanie inwestorów zewnętrznych, rozwój mikro i małej przedsiębiorczości, poprawa komunikacji publicznej, poprawa jakości służby zdrowia i dostępności do specjalistów, poprawa estetyki przestrzeni publicznej, poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej oraz stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku „Wyniki badania ankietowego – rewitalizacja w Gminie Miedziana Góra” oraz pod poniższym adresem internetowym:

 

https://www.interankiety.pl/interwyniki/267efe6ee07e52a10abfea1face0c0bc

 
 
 
 

23.05.2016
 
W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Miedziana Góra przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023 zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac nad Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Miedziana Góra umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału
w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

https://www.interankiety.pl/interankieta/267efe6ee07e52a10abfea1face0c0bc

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 22.06.2016 r.

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

 
 
 

04.05.2016
Szanowni mieszkańcy Gminy Miedziana Góra,
 
w związku z pracami nad dokumentem Program Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2023 wszystkich zainteresowanych aktywnym włączeniem się w jego opracowywanie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pracach Zespołu ds. rewitalizacji. Zadaniem powołanego zespołu będzie opiniowanie, analizowanie oraz konsultowanie planowanych celów, kierunków rozwoju oraz rozwiązań przewidzianych do wdrożenia w naszej gminie.
 
Zależy nam, aby w pracach nad przedmiotowym dokumentem wzięło udział jak najwięcej osób oraz instytucji, w tym organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy.

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do 16 maja 2016r. Formularze prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy, osobiście w UG w Miedzianej Górze lub pocztą elektroniczną na adres: gabriel.pak@miedziana-gora.pl

 

Do pobrania:

Pismo Wójta Gminy

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

 

 
11.04.2016

Urząd Gminy Miedziana Góra
 • ARR
 • CSTiR
 • RPO
 • ZIT
 • CEIDG
 • Dorzecze Bobrzy
 • Fantazja
 • Fundacja Świętokrzyska Społeczność
 • Kielce Piaski Radkowice
 • Kielecki Portal Gospodarczy
 • Parafia w Ćmińsku
 • Plusik
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu
 • PUP Kielce
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej
 • SIP Województwa Świętokrzyskiego
 • Spektrum możliwości
 • Wolnastrefa
 • Związek Powiatów Polskich
Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413031626, fax: +48.413031605, email: sekretariat@miedziana-gora.pl, http://www.miedziana-gora.pl
NIP: 959-10-10-933
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x