Bobrza Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy Ciosowa Pomnik Przyrody Piekło Tumlin Bobrza
Zabytek techniki Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy
- zaklad_chmurka.pngMiejsce niezwykle atrakcyjne, nie tylko dla pasjonatów staropolskiego przemysłu. Jego walory doceniane są przez turystów o każdej porze roku. Tło niezliczonych sesji fotograficznych i plenerów malarskich, miejsce gdzie można odpocząć w cieniu wiekowych murów i drzew, powędkować w zarybionym stawie, urządzić piknik z ogniskiem i delektować się urokiem przyrody oraz spokojem okolicy.
Kamieniołomy
- kamieniolom_chmurka.pngMalownicze odsłonięcia skalne po nieczynnych kopalniach kamienia, w tym słynnego czerwonego piaskowca, zwanego „tumlińskim”. Niezwykle urokliwe, tajemnicze i bardzo ciekawe geologicznie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć.
Stok narciarski
- stok_chmurka.pngDoskonale przygotowany stok z dwoma wyciągami narciarskimi (jeden orczykowy- krótki orczyk, o długości trasy zjazdowej 300m, różnica poziomów 79 m, szerokość trasy 43m, drugi orczykowy teleskopowy, długość trasy zjazdowej- 500 m, różnica poziomów- 95 m, szerokość trasy- 43m. Latem istnieje tu możliwość jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording). U podnóża góry znajduje się klimatyczna karczma.
Tor wyścigowy
- tor_chmurka.pngMekka miłośników wyścigów i sportów motorowych. Na dwóch pętlach- małej i dużej odbywają się najważniejsze imprezy motoryzacyjne w regionie i kraju.
Strona startowa
Wersja Polska English version
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Podatek od środków transportowych - Podatki i Opłaty Lokalne - Samorząd - Urząd Gminy Miedziana Góra.

 

Pobierz PDF

Podatek od środków transportowych

 

2015

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.                                                                                                        

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne i prawne obowiązują dwa terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 lutego,
 • 15 września roku podatkowego.

Deklaracja na podatek od środków transportowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/-/asset_publisher/
0Tp7/content/dt-1-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych-
wzor-obowiazujacy-od-1-stycznia-2012-r

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok pozostają bez zmian do roku ubiegłego.

      UCHWAŁA Nr XII/79/11    

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
 12 ton:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        -   650 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               -   850 zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                    - 1100 zł.

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

 

Stawki podatku (w złotych)

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

550

800

13

14

650

1000

14

15

750

1200

15

 

850

1490

Trzy osie

12

17

500

800

17

19

600

900

19

21

800

1100

21

23

1000

1500

23

25

1250

1700

25

 

1250

1700

cztery osie i więcej

12

25

700

800

25

27

900

1200

27

29

1200

1750

29

31

1750

2600

31

 

1800

2600

 

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton:       - 1100 zł.

4.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

(w tonach)

 

Stawki podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

300

400

18

25

1000

1300

25

31

1500

1950

31

 

1750

2050

Trzy osie

12

40

1350

1850

40

 

1850

2680

cztery osie i więcej

12

40

1500

1850

40

 

1850

2680

 

 1. 5.      Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:           - 400 zł.

 

 1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie                         z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

(w tonach)

 

Stawki podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

400

600

18

25

600

800

25

 

600

800

dwie osie

12

28

400

500

28

33

700

1100

33

38

900

1360

38

 

1300

1800

trzy osie i więcej

12

38

800

1000

38

 

1300

1400

 

7.   Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                        - 1200 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                    - 1750 zł.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
w prasie lokalnej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

1.  Traci moc Uchwała Nr XXVIII/241/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 

2009 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Nr 1 poz. 7 z dnia 5 stycznia 2010 roku i Uchwała zmieniająca Uchwałę, Nr XXX/247/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Nr 29 poz. 226 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

 

2016

Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian do roku ubiegłego.

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/-/asset_publisher/
0Tp7/content/dt-1-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych-
wzor-obowiazujacy-od-1-stycznia-2012-r

 

2017

Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian do roku ubiegłego.

Obowiązująca uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/-/asset_publisher/
0Tp7/content/dt-1-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych-
wzor-obowiazujacy-od-1-stycznia-2012-r

Justyna Bazak
 • ARR
 • CSTiR
 • RPO
 • ZIT
 • CEIDG
 • Dorzecze Bobrzy
 • Fantazja
 • Fundacja Świętokrzyska Społeczność
 • Kielce Piaski Radkowice
 • Kielecki Portal Gospodarczy
 • Parafia w Ćmińsku
 • Plusik
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu
 • PUP Kielce
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej
 • SIP Województwa Świętokrzyskiego
 • Spektrum możliwości
 • Wolnastrefa
 • Związek Powiatów Polskich
Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413031626, fax: +48.413031605, email: sekretariat@miedziana-gora.pl, http://www.miedziana-gora.pl
NIP: 959-10-10-933
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x