Bobrza Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy Ciosowa Pomnik Przyrody Piekło Tumlin Bobrza
Zabytek techniki Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy
- zaklad_chmurka.pngMiejsce niezwykle atrakcyjne, nie tylko dla pasjonatów staropolskiego przemysłu. Jego walory doceniane są przez turystów o każdej porze roku. Tło niezliczonych sesji fotograficznych i plenerów malarskich, miejsce gdzie można odpocząć w cieniu wiekowych murów i drzew, powędkować w zarybionym stawie, urządzić piknik z ogniskiem i delektować się urokiem przyrody oraz spokojem okolicy.
Kamieniołomy
- kamieniolom_chmurka.pngMalownicze odsłonięcia skalne po nieczynnych kopalniach kamienia, w tym słynnego czerwonego piaskowca, zwanego „tumlińskim”. Niezwykle urokliwe, tajemnicze i bardzo ciekawe geologicznie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć.
Stok narciarski
- stok_chmurka.pngDoskonale przygotowany stok z dwoma wyciągami narciarskimi (jeden orczykowy- krótki orczyk, o długości trasy zjazdowej 300m, różnica poziomów 79 m, szerokość trasy 43m, drugi orczykowy teleskopowy, długość trasy zjazdowej- 500 m, różnica poziomów- 95 m, szerokość trasy- 43m. Latem istnieje tu możliwość jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording). U podnóża góry znajduje się klimatyczna karczma.
Tor wyścigowy
- tor_chmurka.pngMekka miłośników wyścigów i sportów motorowych. Na dwóch pętlach- małej i dużej odbywają się najważniejsze imprezy motoryzacyjne w regionie i kraju.
Strona startowa
Wersja Polska English version
Znajdujesz się w: Strona główna / projekt 8.3
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony projekt 8.3 - Urząd Gminy Miedziana Góra.

 

Pobierz PDF

projekt 8.3

 

2015-10-01

 

- loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg

  

Ankieta "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra"

W związku z uczestnictwem w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Uczestnik projektu zobowiązany jest wypełniać ankiety w trakcie trwania projektu. Wynika to z Regulaminu rekrutacji, zawartych umów i uczestnictwa w Projekcie.
Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 30.10.2015 r. Ankieta obejmuje okres od czerwca 2014r do października 2015 r.

Aby wypełnić formularz ankiety, odwiedź stronę:

https://docs.google.com/forms/d/1A9wBeBjCEPGsg4SIT6X0qiXCvNE-ShjZ9NYIl9CIjeA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


Uwaga: ankiety posłużą jedynie do opracowania zbiorczych zestawień i podsumowań.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

- logo_z_opisem_8_3.jpg


Uprzejmie prosimy, iż w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska, miejsca zamieszkania o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej lub osobiście w Biurze Projektu.

Biuro projektu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

GMINA MIEDZIANA GÓRA                                       

ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Tel.  + 48 41 303 16 26

Fax. + 48 41 303 16 05

Koordynator projektu: Mariola Jarubas

m.jarubas@miedziana-gora.pl

www.miedziana-gora.pl

Zapraszamy.

________________________________________________________________________________________________________

 
- loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg
 

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia (§4 pkt 4), każdy z Beneficjentów projektu w miesiącu styczniu każdego roku ma obowiązek złożenia Użyczającemu oświadczenia do celów inwentaryzacji o miejscu użytkowania sprzętu komputerowego.

Oświadczenie można składać osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Gmina Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra". Nie można ich wysyłać mailem ani faksem. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej (poniżej) oraz w Biurze Projektu. Niezłożenie oświadczenia może skutkować wypowiedzeniem umowy oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

 

Załączniki

Oświadczenie

___________________________________________________________________________________________________________________

 
2014-11-26
- loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg

W dniu 26.11.2014r. Gmina Miedziana Góra podpisała umowę z Wykonawcą na dostawę dodatkowych 9szt przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 3szt urządzeń wielofunkcyjnych w związku z realizacją projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”.

Dodatkowe wyposażenie zostanie przekazane szkołom z terenu Gminy Miedziana Góra tj. szkole w Kostomłotach Drugich, w Ćmińsku i w Porzeczu.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2014-11-24
 
 
- loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg

Informujemy, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji organizuje konkurs „Otwarci na świat – internet w naszym domu”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jego celem jest promocja Działania poprzez uhonorowanie najciekawszych prac graficznych wykonanych przez uczestników.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać w terminie do dnia 1 grudnia 2014 r. na adres e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl <mailto:mariusz.dabrowski@mac.gov.pl> lub przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl <mailto:przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl>.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdą Państwo pod linkiem: https://mac.gov.pl/aktualnosci/rusza-konkurs-otwarci-na-swiat-internet-w-naszym-domu

Internet zmienił Wasze życie? Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami! Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG. 

Dzieci mogą nadsyłać prace graficzne wykonane dowolną techniką komputerową, które pokażą, co internet zmienił w ich życiu lub życiu ich rodziny. Dla 12 najlepszych prac przewidujemy nagrody-niespodzianki. Plik graficzny należy przesłać do 1 grudnia 2014 roku na adres e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu na stronie https://mac.gov.pl/aktualnosci/rusza-konkurs-otwarci-na-swiat-internet-w-naszym-domu

Każdy Laureat

Konkursu otrzyma jedną nagrodę-niespodziankę ufundowaną przez Organizatora.

Kapituła Konkursu może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

___________________________________________________________________________________________________________

 
2014-07-04
Komputery dla szkół z terenu Gminy Miedziana Góra!

 - loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg

W dniu 23.06.2014r. Gmina Miedziana Góra przekazała dla wszystkich szkół z terenu gminy, sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”.

Z rąk Macieja Lubeckiego – Wójta Gminy, urządzenia odebrali: dla Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich – Dyrektor Pan Piotr Kwiecień, dla Zespołu Szkół w Ćmińsku – Dyrektor Pan Krzysztof Wójcikowski oraz dla Szkoły Podstawowej w Porzeczu – Dyrektor Pan marek Woś.

Każda z placówek oświatowych otrzymała po 5 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych poprzez utworzenie 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 3 jednostkach podległych Wnioskodawcy – jako działania koordynacyjne.

Działania koordynacyjne są uzupełnieniem projektu i mają na celu zwiększyć jego efektywność. Dzięki mobilności komputerów przenośnych będą one mogły być wykorzystywane przez uczniów (na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych), nauczycieli i społeczność lokalną, co wpłynie na lepszą efektywność i oddziaływanie projektu.

Działania koordynacyjne poprawią jakość edukacji w odniesieniu do wszystkich dzieci w szkole. Uzyskają szanse na zminimalizowanie problemów w dostępie do wiedzy, edukacji. Wartością dodaną tych działań będzie stworzenie na terenie Gm. punktów dostępu do nieodpłatnego Internetu dla mieszkańców Gminy, co da możliwość np. poszukiwanie ofert pracy, kształcenia zawodowego.

 

Mariola Jarubas – Koordynator projektu 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
 

 2014-06-09

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”


W dniach 22.05.2014r oraz 24.05.2014r. odbyły się szkolenia uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szkolenia odbywały się w na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Miedziana Góra. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z Internetu, skutecznego wyszukiwania informacji, obsługi poczty  oraz innych umiejętności niezbędnych dla skutecznej edukacji przez Internet.

Zaproszonym na szkolenia osobom towarzyszyli rodzice, którzy również z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach. Frekwencja na szkoleniach była 100%. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy na bieżąco wyjaśniali napotkane podczas użytkowania sprzętu problemy. Na zakończenie szkoleń każdy z uczestników otrzymał sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Umowy użyczenia zostały podpisane w dniu 22.05.2014r. natomiast umowy o świadczenie usługi szkoleniowej zawarto w dniu 15.05.2014r.

Na zakończenie spotkań każdy z uczestników otrzymał Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

- dscf1482.jpg    - dscf1489.jpg   - dscf1491.jpg - dscf1492.jpg - dscf1493.jpg  - dscf1494.jpg  - dscf1501.jpg  - dscf1516.jpg  - dscf1517.jpg  - dscf1518.jpg - dscf1519.jpg   - dscf1521.jpg  - dscf1522.jpg - dscf1530.jpg  - dscf1545.jpg   - dscf1546.jpg - dscf1547.jpg  - dscf1548.jpg - grr_iii.jpg - gr_iii.jpg

__________________________________________________________________________________________________________ 

2014-05-27

- inform_o_rozstrzygnieciu_postepowania_na_ubezpieczyciela.jpg

________________________________________________________________________________________________________

014-05-20

- loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg

RUSZAJĄ SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU!

Od 22 maja 2014r. ruszają jednodniowe szkolenia z podstaw obsługi komputera
i Internetu oraz poczty elektronicznej
realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szkolenia odbędą się w: czwartek 22.05.2014r. (w godzinach 13.00-17.50) i w sobotę 24.05.2014r. (w godz. 9.00-19.50). Miejsce szkoleń: sala konferencyjna (parter) w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra.

Osoby zakwalifikowane do projektu, zostały telefonicznie powiadomione o terminie szkoleń oraz podpisane zostały stosowne umowy. Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej wraz z jego rodzicem lub opiekunem prawnym) ma obowiązek wzięcia udziału w zorganizowanym przez Gminę Miedziana Góra szkoleniu i potwierdzenie swojego udziału na liście obecności co, stanowi warunek otrzymania sprzętu.

 Szkolenia są bezpłatne, nie zapewniamy opieki na dziećmi.

_____________________________________________________________________________________________________

13.05.2014r

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR FSR.4/POIG.8.3/2014

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Ubezpieczenie sprzętu komputerowego przenośnego zakupionego w ramach projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”

 

 Pliki do pobrania także w zakładce dla Projektu:

1. Zapytanie ofertowe NR FSR.4POIG.8.32014

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Odpowiedź na zapytanie do postępowania na ubezpieczenie sprzętu

1.  Projekt umowy użyczenia sprzętu -szkoły

2. Projekt umowy użyczenia sprzętu - Beneficjenci ostateczni

_________________________________________________________________________________________________________ 

07.05.2014r

- loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg

 Umowa na dostawę Internetu podpisana!

W dniu 07.05.2014r. Gmina Miedziana Góra podpisała umowę z Wykonawcą –Firmą I-TEL Paweł Bąk na świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na terenie Gminy Miedziana Góra w związuku z realizacją projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Urządzenia i sygnał internetowy zostanie  dostarczony do 30 gospodarstw domowych/ Uczestników Projektu z terenu Gminy Miedziana Góra którzy zostali wyłonieni w procesie rekrutacyjnym. Osoby te będą mogły przez okres realizacji projektu (17 miesięcy) oraz w okresie jego trwałości – kolejne 5 lat bezpłatnie korzystać z internetu.

W ramach umowy Firma I-TEL zobowiązuje się w ciągu 14 dni dokonać instalacji urządzeń umożliwiających dostęp do sieci internet i zapewnić dostęp do sieci internet i utrzymać łącza we wszystkich wskazanych lokalizacjach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30.04.2014r

Oznaczenie sprawy: FSR.3/POIG.8.3/2014

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Informuje, iż w związku ze złożonymi ofertami na świadczenie kompleksowych usług cateringowych dla uczestników szkolenia w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Priorytet 8; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion), dokonano oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do pobrania: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr FSR.3/POIG.8.3/2014.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.04.2014r

- loa_poig__ue_i_2_hasla.jpg

W dniu 23.04.2014r. Gmina Miedziana Góra podpisała umowę z Wykonawcą na dostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych w związku z realizacją projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra".

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Uczestnikami Projektu są 3 jednostki podległe Gminie Miedziana Góra (Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, Zespół Szkół w Ćmińsku, Szkoła Podstawowa w Porzeczu), a także 30 uczestników projektu (gospodarstwa domowe), mieszkańcy Gminy Miedziana Góra którzy zostali wyłonieni w procesie rekrutacyjnym.

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca ma 30 dni na dostarczenie sprzętu. Zakupione komputery umową użyczenia zostaną przekazane uczestnikom projektu oraz jednocześnie osoby te skorzystają z bezpłatnego szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz poczty elektronicznej.

Koordynator projektu

Mariola Jarubas

______________________________________________________________________________________________________________________________

17.04.2014r

Konkursy dla gmin i dzieci podsumowujące wdrażanie działania 8.3 PO IG

Do 24 listopada można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursach dla gmin i ich mieszkańców, którzy skorzystali z unijnych środków zakup komputerów i dostęp do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Otwarci na świat – Internet w naszym domu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie na kupno komputera i dostęp do Internetu w ramach Działania 8.3. Dzieci mogą nadsyłać prace graficzne wykonane dowolną techniką komputerową, które pokazują co Internet zmienił w ich życiu lub życiu ich rodziny. Dla 12 najlepszych prac przewidujemy atrakcyjne nagrody, m.in. gadżety elektroniczne. Plik graficzny należy przesłać do 24 listopada 2013 roku do godziny 16:00 na adres e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl.

Więcej informacji znajduje się w załączonym Regulaminie konkursu dla beneficjentów Działania 8.3 PO IG „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin beneficjentów działania 8.3" 


Źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci/konkursy-dla-gmin-i-dzieci-podsumowujace-wdrazanie-dzialania-83-po-ig


________________________________________________________________________________________________________

                                                          Zapytanie ofertowe na catering Nr FSR.3/POIG.8.3/2014                                     16.04.2014r

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowych usług cateringowych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn.:   „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”

 

 Pliki do pobrania (także w zakładce dla Projektu):

1.  Zapytanie ofertowe na catering Nr FSR.3/POIG.8.3/2014

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

3 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         LISTA podstawowa Uczestników projektu                           30.12.2013r

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra” realizowany przez Gminę Miedziana Góra ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.

 

Projekt nr – POIG.08.03.00-26-024/13

Umowa o dofinansowanie nr – POIG.08.03.00-26-024/13-00 z dnia 18.10.2013r.

 

Lista osób rekomendowanych do przyznania wsparcia

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny

1

1/FR/8.3/POIG/2013

2

2/FR/8.3/POIG/2013

3

3/FR/8.3/POIG/2013

4

4/FR/8.3/POIG/2013

5

5/FR/8.3/POIG/2013

6

6/FR/8.3/POIG/2013

7

7/FR/8.3/POIG/2013

8

11/FR/8.3/POIG/2013

9

12/FR/8.3/POIG/2013

10

14/FR/8.3/POIG/2013

11

16/FR/8.3/POIG/2013

12

19/FR/8.3/POIG/2013

13

20/FR/8.3/POIG/2013

14

22/FR/8.3/POIG/2013

15

24/FR/8.3/POIG/2013

16

25/FR/8.3/POIG/2013

17

27/FR/8.3/POIG/2013

18

28/FR/8.3/POIG/2013

19

29/FR/8.3/POIG/2013

20

30/FR/8.3/POIG/2013

21

33/FR/8.3/POIG/2013

22

34/FR/8.3/POIG/2013

23

35/FR/8.3/POIG/2013

24

36/FR/8.3/POIG/2013

25

37/FR/8.3/POIG/2013

26

13/FR/8.3/POIG/2013

27

18/FR/8.3/POIG/2013

28

23/FR/8.3/POIG/2013

29

32/FR/8.3/POIG/2013

30

39/FR/8.3/POIG/2013

 

Powyższa tabela identyfikuje Beneficjentów ostatecznych i Ubiegających się wg numerów nadanych Formularzom zgłoszeniowym w procesie rekrutacji.

 

Ostateczna decyzja o dopuszczeniu uczestnika do udziału w projekcie będzie podjęta po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji warunków technicznych i możliwości instalacji przyłącza Internetowego przeprowadzonej przez wybraną firmę wykonującą instalację.

W przypadku, kiedy podczas instalowania sprzętu, okaże się, że dane gospodarstwo domowe znajduje się poza zasięgiem dostępu do Internetu, oferowanego w ramach projektu, Gmina Miedziana Góra ma prawo odmówić w/w gospodarstwu / uczestnikowi udziału w projekcie.  

 


 

LISTA osób NIE  KWALIFIKUJĄCYCH do udziału w projekcie

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra” realizowany przez Gminę Miedziana Góra ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.

 

Projekt nr – POIG.08.03.00-26-024/13

Umowa o dofinansowanie nr – POIG.08.03.00-26-024/13-00 z dnia 18.10.2013r.

 

Lista osób nie kwalifikujących do udziału w projekcie:

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny

1

8/FR/8.3/POIG/2013

2

9/FR/8.3/POIG/2013

3

10/FR/8.3/POIG/2013

4

15/FR/8.3/POIG/2013

5

17/FR/8.3/POIG/2013

6

21/FR/8.3/POIG/2013

7

26/FR/8.3/POIG/2013

8

31/FR/8.3/POIG/2013

9

38/FR/8.3/POIG/2013

 

 


LISTA rezerwowa Uczestników projektu

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra” realizowany przez Gminę Miedziana Góra ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.

 

Projekt nr – POIG.08.03.00-26-024/13

Umowa o dofinansowanie nr – POIG.08.03.00-26-024/13-00 z dnia 18.10.2013r.

 

 

Lista osób kierowanych na listę rezerwową

(uszeregowana wg prawa pierwszeństwa do udzielenia wsparcia)

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny

1

 

-

2

 

-

Ze względu na konieczność odrzucenia części formularzy rekrutacyjnych nie została utworzona lista rezerwowa Uczestników projektu.

 


 

Zgłoś się do projektu wykorzystaj swoją szansę.

 

NABÓR  UCZESTNIKÓW  DO  PROJEKTU

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”.

Gmina Miedziana Góra ogłasza nabór Uczestników do projektu

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

 

W ramach projektu oferujemy:

- zestaw komputerowy przenośny z oprogramowaniem,

- drukarkę,

- bezpłatny dostęp do Internetu,

- bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 

REKRUTACJA TRWA    OD   09.12.2013R.    DO   23.12.2013R.

 

Formularze zgłoszeniowe do pobrania wersja pdf oraz doc

 1. Deklaracja uczestnictwa - załącznik nr 1 do Regulaminu       - doc.png      - pdf.jpg
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik nr 2 do Regulaminu   - doc.png      - pdf.jpg
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – załącznik nr 3 do Regulaminu   - doc.png      - pdf.jpg
 4. Projekt Umowy uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 4 do Regulaminu   - pdf.jpg
 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  - pdf.jpg
 6. Zaświadczenie ze szkoły - załącznik nr 1 do Formularza   - doc.png      - pdf.jpg
 7. Zarządzenie   - pdf.jpg
 8. Ogłoszenie rekrutacji uczestników do projektu   - doc.png

 

 

Wypełnione formularze proszę składać na sekretariacie w Urzędzie gminy Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra; II piętro; w godzinach pracy urzędu.

 


- informacja_o_rozstrzygnieciu_postepowania_nr_fsr.2poig.8.32014.jpg

Zapytanie ofertowe na na przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra”

Pliki do pobrania:

 


 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dostawa materiałów biurowych projekt 8.3

Pliki do pobrania:


Urząd Gminy Miedziana Góra
 • ARR
 • CSTiR
 • RPO
 • ZIT
 • CEIDG
 • Dorzecze Bobrzy
 • Fantazja
 • Fundacja Świętokrzyska Społeczność
 • Kielce Piaski Radkowice
 • Kielecki Portal Gospodarczy
 • Parafia w Ćmińsku
 • Plusik
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu
 • PUP Kielce
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej
 • SIP Województwa Świętokrzyskiego
 • Spektrum możliwości
 • Wolnastrefa
 • Związek Powiatów Polskich
Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413031626, fax: +48.413031605, email: sekretariat@miedziana-gora.pl, http://www.miedziana-gora.pl
NIP: 959-10-10-933
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x